Privacybeleid

Berghorst Wijnimport / Privacybeleid

Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Berghorst Hengelo B.V., mede handelend onder de naam Berghorst Dranken, Berghorst Wijnimport en Berghorst Distilleerderij (hierna in alle gevallen genoemd: Berghorst).

1. Inleiding
Wij hechten waarde aan de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze prospects, klanten, medewerkers van onze klanten, consumenten, bezoekers van de website, distributeurs, onze (potentiële) leveranciers, medewerkers van die leveranciers en opdrachtnemers.
In deze Privacyverklaring staat beschreven op welke wijze wij bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij verzoeken u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Heeft u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen over de inhoud van deze Privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

2. Wie verwerkt uw bedrijfs- en persoonsgegevens?
Berghorst is de partij die verantwoordelijk voor de in deze Privacyverklaring beschreven verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Berghorst is gevestigd in Hengelo (Overijssel) aan de Höltersweg 15 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06040876.

3. Persoonsgegevens die u (of derden) aan ons verstrekt
Berghorst kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u of uw onderneming verwerken:

a) gegevens over u en uw onderneming, zoals uw naam, uw functie, gegevens zoals die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen, documentnummer van identificatiebewijs, telefoonnummer, e-mailadres, accountinformatie, uw geslacht, uw geboortedatum, als u onze locaties bezoekt; camerabeelden en gegevens die zijn verstrekt bij uw correspondentie met ons (eventuele actualiseringen daaronder begrepen);

b) financiële gegevens van uw onderneming, zoals het BTW-nummer en ingeval uw onderneming op rekening kan bestellen, het rekeningnummer;

c) de contactgegevens van de inkoper en van eventuele overige contactpersonen binnen uw onderneming (geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres en (optioneel) het telefoonnummer) en indien u gebruik maakt van het online bestelplatform: uw persoonsgegevens (geslacht, voornaam, achternaam en (optioneel) uw telefoonnummer), uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord), uw autorisatie (of u hoofdbeheerder, beheerder of besteller bent en ten behoeve van welke klantnummers (locaties) u bestellingen kunt plaatsen) en overige informatie van uw account;

d) de gegevens met betrekking tot de bestellingen die (indien van toepassing vanuit uw account in het online bestelplatform) geplaatst worden, gegevens over de goederen en diensten die wij u leveren en gegevens die nodig zijn om deze goederen en diensten aan u te leveren;

e) gegevens die wij ontvangen van u of uw werkgever:

f) uw locatiegegevens, voor zover u daartoe toestemming heeft gegeven;

g) de communicatie met u, zoals contact met onze Klantenservice, welke nieuwsbrieven uw onderneming wenst te ontvangen, alsmede informatie over of een nieuwsbrief is geopend en op welke link in een e-mail is geklikt;

h) informatie die wij verzamelen ingeval u een van onze websites bezoekt, zoals uw IP-adres, doorverwijzende website, cookies en vergelijkbare technologieën;

i) informatie die wij van de provider van social media ontvangen, afhankelijk is van uw instellingen voor social media. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website en/of het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk;

j) overige informatie die u met ons deelt, zoals interesses en voorkeuren die u met ons deelt, een reactie op social media of deelname aan een klantenonderzoek, een actie, prijsvraag en evenementen en trainingen.

4. Gebruik van uw gegevens
Wij streven naar optimale klantenservice en plaatsen daarbij het belang van onze klanten voorop. Ook bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens is dat het geval. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren, om optimaal uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met uw onderneming gesloten hebben, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Hierna leest u hoe wij dit doen.

Prospects
Indien uw onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen wij de bedrijfsgegevens van de Kamer van Koophandel ontvangen. Als de Non-Mailing-Indicator niet is geactiveerd, gebruiken we deze gegevens om informatie van Berghorst naar het bedrijfsadres te sturen of om telefonisch contact op te nemen met de vraag of uw onderneming klant wil worden, behalve als u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft. Uw bedrijfsgegevens kunnen ook openbaar beschikbaar zijn en op andere manieren door ons worden verkregen, wat betekent dat we mogelijk toch contact opnemen, zelfs als de Non-Mailing-Indicator is geactiveerd.

Klanten
Berghorst heeft met uw onderneming een overeenkomst gesloten om aankopen te doen. We gebruiken uw bedrijfs- en persoonsgegevens om aankopen in onze vestigingen mogelijk te maken, om online bestellingen te verwerken en leveren, om producten te factureren en om indien nodig contact op te nemen met uw onderneming.
Bestellingen kunnen worden geplaatst via ons online bestelplatform, waarbij elke gebruiker een eigen account heeft. Op basis van uw surf- en klikgedrag, afhankelijk van uw cookie-instellingen, kunnen we u attenderen op alternatieve of relevante producten.
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst die wij met uw onderneming hebben en de verplichtingen die daar voor Berghorst uit voortvloeien, bijvoorbeeld in verband met een geplaatste bestelling, geplande levering of indien een product niet geleverd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren over een recall, datalek of indien dat om een andere reden
in uw belang is. Ook gebruiken wij uw contactgegevens – als klant en afnemer bij Berghorst – om u per e-mail te informeren over aanbiedingen en acties, persoonlijke tips en/of onderzoek.

Gebruik contactgegevens
Indien u uw bedrijfs- of contactgegevens bij Berghorst Dranken, Berghorst Wijnimport en/of Berghorst Distilleerderij achterlaat, dan laat u uw gegevens bij Berghorst achter en kan Berghorst die gegevens gebruiken om u te benaderen met informatie over Berghorst Dranken, Berghorst Wijnimport en/of Berghorst Distilleerderij.

Voorkomen fraude
Berghorst heeft er een gerechtvaardigd belang bij om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te gebruiken in bescherming tegen fraude.
Camerabeveiliging
Berghorst gebruikt camera’s om onze eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. De camerabeelden worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt en na 4 weken verwijderd.

Interne processen
Berghorst kan uw gegevens gebruiken om interne commerciële doeleinden na te streven, zoals het bijhouden van een database met verkooppunten en potentiële klanten. Daarnaast worden uw gegevens ingezet voor interne rapportages, administratie, het beschermen van bedrijfsfaciliteiten, onderzoek en ontwikkeling en het verbeteren van (zakelijke) efficiëntie.

Kredietcheck
Wij kunnen een kredietcheck uit laten voeren in het kader van vermindering van kredietrisico. Een daartoe door Berghorst aangewezen bureau zal de kredietwaardigheid beoordelen en mogelijke eventuele negatieve bemerkingen over het management van uw onderneming aan Berghorst verstrekken. Wij delen alleen het registratienummer van uw onderneming in het Handelsregister met het kredietcheck-bureau.
Optimalisering dienstverlening
Berghorst heeft een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te verwerken voor marketingactiviteiten, analyses, rapportages en verbetering van onze dienstverlening. Dit stelt ons in staat om u relevantere aanbiedingen te doen, onze klantenservice te verbeteren en onze websites te optimaliseren.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

5. Delen van persoonsgegevens
We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen onze groep wanneer dat nodig is voor interne administratieve doeleinden, zoals het handhaven van consistente dienstverlening, onderzoek en ontwikkeling, naleving van regelgeving en kwaliteitsborging. Ook kunnen we uw persoonsgegevens delen met leveranciers die diensten en producten aan ons leveren, zoals bijvoorbeeld IT-systemen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast ook delen met verschillende derde partijen, waaronder:

(a) dienstverleners en onderaannemers, inclusief maar niet beperkt tot betalingsverwerkers, commerciële partners, leveranciers van technische en ondersteunende diensten, verzekeraars, logistieke dienstverleners en leveranciers van clouddiensten;

(b) (toe)leveranciers die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst die Berghorst met uw onderneming heeft, of indien dit noodzakelijk is voor de samenwerking tussen Berghorst en de (toe)leverancier en/of sprake is van een gerechtvaardigd belang;

(c) afnemers en wederverkopers, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of sprake is van een gerechtvaardigd belang;

(d) uw werkgever, wervings- en selectiebureau of uitzendbureau;

(e) overheidsinstellingen (inclusief de douane), indien Berghorst door de wet wordt gedwongen bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met overheidsinstanties te delen;

(f) ondernemingen die ons ondersteunen bij onze marketing-, reclame- en promotiecampagnes;

en (g) leveranciers van analytics en zoekmachines die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze website en onze software-apps.

6. Bewaring van uw persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens enkel zolang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinden, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en juridische vereisten.

7. Welke rechten bestaan er met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Gerechtvaardigd belang
Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om hiertegen uw bezwaar te uiten. Dit recht geldt niet voor bedrijfsgegevens die geen persoonsgegevens zijn. Als u vragen heeft over hoe we met uw bedrijfsgegevens omgaan, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Ingeval van door u gegeven toestemming
Ingeval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Om dit te doen, kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Berghorst. U vindt de contactgegevens onder 10. van deze Privacyverklaring.

Overige rechten die u volgens de AVG heeft betreffen:
• toegang tot alle persoonsgegevens die wij over u aanhouden;
• aanpassing van persoonsgegevens die gedateerd of onjuist zijn;
• u een kopie leveren van de persoonsgegevens die wij over u aanhouden;
• het verwijderen van uw persoonsgegevens;
• het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
• voorkomen van de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing;
• het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Voor het geval u gebruik wilt maken van uw rechten volgens de AVG, neem dan contact op met onze Klantenservice (contactgegevens onder 10. van deze Privacyverklaring). In dat kader wijzen wij u erop dat de AVG Berghorst verplicht om uw identiteit vast te stellen. Alvorens te reageren op een verzoek dat u indient, kan – indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen – Berghorst u dan ook om aanvullende informatie vragen die nodig is om uw identiteit te bevestigen.

8. Cookies
Op sommige pagina’s van onze website worden cookies gebruikt om u in de toekomst een betere, op maat gemaakte ervaring te kunnen bieden. Dit doen we door uw specifieke voorkeuren met betrekking tot het gebruik van de website te begrijpen en te onthouden. U kunt cookies op elk moment blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van alle cookies, inclusief essentiële cookies, de toegang tot delen van de website en sommige functionaliteiten kan beïnvloeden.

9. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Berghorst heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies.

10. Vragen of klachten
Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u hiertoe contact opnemen met de Klantenservice van Berghorst (zie contactgegevens hieronder). Wij zullen dergelijke vragen en – indien van toepassing – klachten onderzoeken en pogen op te lossen.

De contactgegevens zijn:
Berghorst Hengelo B.V.
T.a.v. de Klantenservice
Höltersweg 15
7556 BS HENGELO (OV)
T: 074 – 291 8568

U hoeft uw klacht niet eerst aan Berghorst kenbaar te maken, maar kunt deze ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Uiteraard stellen wij het wel zeer op prijs indien u uw klacht eerst bij Berghorst indient, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om uw probleem op te lossen.

11. Slot
Deze versie van de Privacyverklaring is ingegaan op 14-11-2023 en vervangt de vorige privacyverklaring. Indien daar aanleiding voor is, dan passen wij deze Privacyverklaring aan. Wij zullen u over belangrijke wijzigingen informeren. De meest recente versie van de Privacyverklaring staat ook op de navolgende websites van Berghorst (www.berghorstdranken.nl, www.berghorstwijnimport.nl en www.berghorstdistilleerderij.nl).

Bij Berghorst Wijnimport vindt u een groeiend assortiment duurzame wijnen voor uw horecazaak. We importeren een breed scala aan wijnen rechtstreeks van de wijnboeren in Europa. Ons assortiment omvat zowel gerenommeerde wijnhuizen als kleine, onontdekte wijnregio’s. Ontdek onze uitgebreide keuzes in huiswijnen, bijzondere wijnen en kaartwijnen, allemaal met eerlijke prijzen en bij voorkeur verantwoord geproduceerd.

Als uw duurzame partner werken we samen met wijnboeren voor een groene toekomst zonder concessies aan kwaliteit en verantwoordelijkheid. Reken op unieke wijnen in uw restaurant met Berghorst Wijnimport en een betrokken samenwerking voor een smaakvolle en verantwoorde toekomst.

We helpen u graag bij het samenstellen van een wijnkaart die perfect past bij uw voorkeuren, de gelegenheid en uw menukaart. Vertrouw op onze expertise voor de juiste aanbevelingen voor uw horecazaak.